Biuro Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie Górnej otwarte jest dla wszystkich interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Zapytania można również kierować drogą telefoniczną  pod numerem telefonu 74 8371 596.

Sprawy załatwiane są w/g kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Jeżeli załatwienie sprawy w określonym terminie nie jest możliwe, sprawę prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi terminów załatwienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu. Zakres kompetencji w załatwianiu poszczególnych spraw określa regulamin organizacyjny MOK.